De vermoedens waren er al langer, maar nu bevestigt een medisch document het: Adolf Hitler had maar 1 testikel.

In Engeland gaat al tientallen jaren een soldatenliedje rond over Adolf Hitler. De tekst luidt: "Hitler heeft maar één bal, Göring heeft twee kleintjes, Himmler heeft ook zoiets, maar arme ouwe Goebbels heeft helemaal geen ballen." Nu blijkt dat het liedje er niet naast zit als het om Hitler gaat.

Er is een medisch document opgedoken uit 1923. Daarin wordt gemeld dat de latere nazi-dictator leed aan 'cryptorchisme aan de rechterzijde'. Dat is vaktaal voor een niet-ingedaalde rechter testikel die in het geval van Hitler waarschijnlijk onvolgroeid was.

Voorheen werd er altijd vanuit gegaan dat Hitler een testikel was kwijtgeraakt door een granaatsplinter tijdens de Slag aan de Somme, in 1916.