De Islamitische Republiek heeft besloten om de toch al beperkte vrijheid in het land nog wat meer aan banden te leggen. Voortaan is het gebruik van woorden als ‘wijn’ verboden in boeken die Iran worden uitgebracht.

Ook de namen van 'buitenlandse dieren' worden gecensureerd, schrijft The Telegraph dinsdag. De nieuwe maatregelen zijn bedoeld om Iraniërs te beschermen tegen, wat het ministerie noemt, de 'culturele aanval' door het Westen.

'Als er nieuwe boeken bij ons binnenkomen en moeten worden geregistreerd, moeten onze medewerkers pagina voor pagina nagaan of er tekstueel moet worden ingegrepen, zodat de waarden van de Islamitische Republiek goed tot hun recht komen,' zegt Mohammad Selgi. Hij is hoofd van de afdeling 'boekuitgaven' op het ministerie van Cultuur en Islamitische Begeleiding.

'Elke belediging van de profeet moet worden voorkomen. En, voegt hij er nog aan toe: 'de namen van bepaalde buitenlandse presidenten mogen ook niet voorkomen in de boeken.' Welke president niet door de islamistische ballotage komen, zegt Selgi dan weer niet. Wijn is als alcoholische drank sowieso taboe, sinds de Islamitische Revolutie in 1979 een einde maakte aan het seculiere bewind van de sjah.

De nieuwste richtlijnen zijn volgens de Britse krant rechtstreeks afkomstig van de opperste leider ayatollah Ali Khamenei om de 'westerse culturele invasie die Iran dreigt te vernietigen' tegen te gaan.

Juist deze week zijn de relaties tussen de Verenigde Staten en Europa enerzijds en Iran anderzijds verbeterd. Teheran voldoet volgens het Internationaal Atoomagentschap aan de gestelde voorwaarden in het atoomakkoord, en dus worden de internationale sancties opgeheven. Later kwamen de Verenigde Staten toch weer met nieuwe strafmaatregelen, maar die hebben te maken met de productie van ballistische raketten door Iran.