De criteria om de leiding van grote bedrijven te kunnen vervolgen moeten aangepast worden. Vaak is het bij strafrechtelijk onderzoek onduidelijk wie waarvan op de hoogte was.

De almachtige en alwetende directeur is al een tijdje op z'n retour. Zeker bij grote bedrijven hoort de top al lang niet meer alles. En als er dan iets zo misgaat dat er strafrechtelijk onderzoek komt, is het dus moeilijk te bewijzen dat die top ervan afwist.

'Naarmate de complexiteit van de organisatie toeneemt en er meer leidinggevenden in beeld komen, wordt het lastiger te bepalen wie er verantwoordelijk was', zegt Mark Hornman. Volgens de promovendus van de universiteit van Utrecht zijn het dan ook veel vaker directeuren van kleine bedrijven die daadwerkelijk straf krijgen.

Het komt voor dat bestuurders er daarom bewust voor kiezen niet te veel te weten. Want dan kun je daar ook niet op gepakt worden. Hornman pleit er daarom voor meer naar de structuur van een organisatie te kijken om te bepalen of een leidinggevende vervolgd moet worden. Ook als hij van het misdrijf zelf niet op de hoogte was.

Want als van tevoren duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijkheid draagt, dan is iedereen beter af. Het OM omdat ze veel directer en scherper iemand kunnen aanspreken. Hornman: 'En de verdediging omdat aangegeven kan worden: jullie hadden hiervoor bij een andere leidinggevende moeten zijn.'