Tijdens een Haags experiment met particulier toezicht in de bouw zijn meer dan honderd woningen opgeleverd, zonder goedkeurende verklaring van de gemeente. Wellicht zijn tijdens de bouw fouten gemaakt.

De woningen zijn gebouwd tijdens een experiment van de gemeente Den Haag, waarbij een particuliere toezichthouder de bouwplannen en uitvoering moest controleren. Dat is nu nog een taak van de gemeente.

Om te kijken of zo'n particulier toezicht werkt, keek de gemeente mee bij de bouw van 437 woningen. Bij vier op de tien projecten moest de gemeente alsnog ingrijpen. Bij twee projecten was zelfs sprake van instortingsgevaar.

Er zijn inmiddels 141 woningen opgeleverd die onder het experiment zijn gebouwd. Het overgrote deel van die woningen, 101 stuks, wordt inmiddels bewoond zonder dat de gemeente hiervoor een goedkeurende verklaring heeft afgegeven.

De gemeente heeft "onvoldoende in beeld" of ingebruikname van die woningen in alle gevallen verantwoord is. De bewoners weten van niets.

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag kan nog niet reageren op de betreffende passage in het rapport. Het is niet bekend om welke nieuwbouwprojecten het gaat in Den Haag. Ook de belangenbehartiger van bouwbedrijven Bouwend Nederland zegt niet te weten om welke projecten en aannemers het gaat.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt het "onbestaanbaar" dat mensen mogelijk in een ondeugdelijk woning wonen, zonder dat ze het weten. "De gemeente moet hier inspringen en de betreffende bewoners vertellen of ze wel of niet een goed gebouwde woning hebben gekocht", zegt Rob Mulder van de VEH.

"Dit soort experimenten moet duidelijk maken of het een verantwoorde stap is het bouwtoezicht uit te besteden. De ervaring in Den Haag leert dat zo'n stap nog ver weg ligt", zegt Mulder. Hij vindt dat de informatie uit experimenten met bouwtoezicht openbaar moet worden. Wijzigingen in de Bouwwet verwelkomt de VEH, als het gaat om meer mogelijkheden voor consumenten om bouwers aansprakelijk te stellen voor gebreken.