BRUSSEL - Om onderzoek te doen naar de geeflust van passanten heeft Ann Cle van de Katholieke Universiteit Brussel vermomd meerdere keren gebedeld in een drukke Brusselse winkelstraat. Gekleed als westerse liep de opbrengst op tot omgerekend 900 euro per maand, ervan uitgaand, dat een bedelaar er vijf uur per dag aan besteedt. Getooid in het uiterlijk van een Roma-zigeuner wist ze slechts tot een score van 350 euro per maand te komen. Gemiddeld wordt er zo'n 80 cent gegeven. Verkleed als Roma had ze het zwaar: ze is ondermeer uitgescholden, haar bekertje met munten werd omgetrapt en er werd zelfs geld van haar gestolen. Van het gerucht, dat bedelaars georganiseerd worden door bendes, heeft ze niets kunnen opmerken in de praktijk. Wel is het zo, dat de opbrengst veelal wordt gedeeld met de andere leden van de familie.