Zijn het wolken of golven? Palmerston, een dorpje in het noorden van Nieuw-Zeeland, werd door moeder natuur getrakteerd op een bijzonder fenomeen: golvende wolken.

In het land werd melding gemaakt van een soort 'golvende massa'. Het zijn Kelvin-Helmholtz-wolken om precies te zijn. Die ontstaan volgens onze weervrouw Nicolien Kroon als er een verschil is in de temperatuur en vochtigheid van twee luchtlagen Ún een verschil in windsnelheid tussen die lagen.

De bijzondere vorm ontstaat wanneer de luchtlagen in beweging komen. "Als de bovenste luchtlaag sneller beweegt dan de onderste dan duwt die laag als het ware de golf vooruit en ontstaat er een zichtbare wervel in de bewolking," vertelt Kroon.

Het is volgens Kroon te vergelijken met golven op zee: "Soms zie je alleen rimpels, maar vaak zie je de golven breken en ontstaan er turbulente wervels oftewel schuimkoppen."

Volgens Kroon komen de golfvormige wolken wel vaker voor, ook dichter bij huis. Zoals vorige week in Engeland: Foto