Wereldvoetbalbond FIFA heeft Mali met onmiddellijke ingang geschorst. Dat betekent dat het Malinese voetbalteam geen interlands mag spelen. De straf van de FIFA is het gevolg van bemoeienis van de regering van Mali met de voetbalbond van het Afrikaanse land.

De mondiale bond greep in omdat minister van Sport Housse´ni Amion Guindo op eigen houtje het bestuur van de Malinese voetbalbond heeft ontbonden. De minister heeft een commissie ingesteld die tijdelijk de dagelijkse leiding in handen heeft en nieuwe verkiezingen moet uitschrijven.

De FIFA staat echter niet toe dat regeringen zich met de gang van zaken bemoeien bij nationale voetbaldeferaties en eist onafhankelijkheid. De schorsing zal worden opgeheven als het oude bestuur van de Malinese voetbalbond weer in ere is hersteld en er op geen enkele wijze regeringsinvloed is op het voetbalbeleid.