Mensen met een dwarslaesie zo goed mogelijk laten lopen met behulp van een robotachtig pak. Dat willen studenten van de TU Delft. Ze hebben zo'n p