Het gerechtshof van Amsterdam heeft vorige week in hoger beroep besloten dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij VtdK de orthomanueel arts Maria Sickesz niet meer mag aanduiden als kwakzalver. Het gerechtshof hanteert hierbij de betekenis van bedrieger en negeert de andere betekenis die de VtdK hanteert, n.l. het toepassen en propageren van onbewezen behandelmethoden (zonder dat daarbij sprake hoeft te zijn van slechte bedoelingen).
Het Hof baseert de uitspraak over vermeende effectiviteit van orthomanuele geneeskunde (OMG) op een proefschrift van Albers en Keizer (AK), van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) op 14 december 1990. In het proefschrift, dat door een econoom en niet door een arts werd begeleid, is het effect van OMG afgemeten aan de tevredenheid van de patiënten voor en na de behandeling. Een controlegroep, een absolute vereiste voor een betrouwbaar onderzoek naar de effectiviteit van behandelmethoden, ontbrak waardoor een placebo effect van de behandeling niet was uit te sluiten. De conclusies over de werkzaamheid van OMG, die uit het onderzoek zijn getrokken, hebben medisch gezien geen waarde.
Bij het onderzoek en de promotie van AK is de Rotterdamse Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGG) genegeerd. De kritiek die pas achteraf kon worden geleverd, was vernietigend. Het doctoraat had op grond van dit proefschrift niet verleend mogen worden. De promotie van AK werd beschouwd als een schande voor de Erasmus Universiteit. Door de Decaan van de FGG en individuele hoogleraren van de FGG werden scherpe protesten gericht aan de Rector Magnificus van de EUR. Door artikelen in de landelijke pers kreeg de affaire AK ruime bekendheid.
Zelfs de vereniging van orthomanuele geneeskunde neemt afstand van Maria Sickesz, die onzinnige dingen claimt m.b.t. de effecten van haar behandelmethoden, zonder dat ze het medisch aanvaardbare bewijs voor de effectiviteit ervan kan overleggen. Zij claimt o.a. schizofrenie en autisme te kunnen genezen door het rechtzetten van wervels.
De VtdK wil door het aan de kaak stellen van kwakzalverij voor de burger transparantie brengen in het woud van behandelmethoden die heden ten dage door Jan en Alleman mogen worden toegepast. Eerder stelde de rechtbank de Vereniging, die zich op dit moment beraadt over een eventueel cassatie verzoek, nog in het gelijk.
Dat Maria Sickesz het spoor bijster is, kan mede worden geconcludeerd uit het occulte boek dat zij schreef en dat bij
target="_blank">Ankh-Hermes
werd gepubliceerd.
Hier kan men o.a. lezen:
"…in Afrika vind je veel 'primitieve' mensen die kort geleden, in een vorig leven, nog een dier waren. Het zijn 'jonge zielen' die zich pas recentelijk uit het dierenrijk hebben losgemaakt. Zij worden nog beheerst door animale driften, hebben geen geweten en kunnen ook niet abstract denken… Daar nog geen gelegenheid was in voorgaande incarnaties kennis van goed en kwaad te ontwikkelen, immers de vorige incarnatie was een dierlijke, glijden deze mensen in de westerse samenleving makkelijk af naar de misdaad, immers er is nog geen 'geweten'."
Met deze uitspraak van het gerechtshof mag niemand, en zeker een arts niet, nog beschuldigd worden van kwakzalverij, zo lang er ook maar één publicatie is, hoe armoedig ook, waarin ooit het 'nut' van een behandeling is beschreven. Kwakzalvers mogen dus de meest onzinnige zaken claimen, maar kwakzalvers voor kwakzalvers uitmaken dat mag dus niet meer.
De uitspraak gaat de Vereniging circa 30.000 euro kosten aan rectificaties in de Telegraaf en het NRC Handelsblad. Een dergelijk groot bedrag brengt het voortbestaan van de Vereniging, en de principes waarvoor zij staat, in groot gevaar. De VtdK is afhankelijk van vrijwilligers en ontvangt, afgezien van het contributiegeld van de aangesloten leden, geen subsidiegelden.