Christenen hebben het te druk om meer tijd in hun relatie met God te steken. Dat blijkt uit het Amerikaanse onderzoek The Obstacles to Growth, dat wer