De kwaliteitscontrole op in het buitenland gemaakte medicijnen schiet te kort. Daardoor kan de veiligheid van dit soort geneesmiddelen voor de Nederla