Nog voor ze kunnen praten, kunnen kinderen die tweetalig worden opgevoed al grammaticale verschillen tussen die twee talen onderscheiden. Ze doen dat