In een Amerikaanse middelbare school is het voor meisjes vanaf nu verboden om nog leggings te dragen.
Verschillende meisjes uit een school in het Amerikaanse Evanston kregen vermaningen van hun leerkrachten omwille van het feit dat ze leggings dragen die volgens hun ongepast zijn. De school besloot daarom dat het vanaf nu verboden is om leggings of lage broeken te dragen. Verscheidene ouders reageerden al met ongenoegen op het verbod en zeggen dat hun dochters zich niet moeten schamen over hun lichamen en dat misschien niet de meisjes maar wel de leerkrachten en de jongens heropgevoed moeten worden en hun houding moeten veranderen.