Een doctoraatsstudente aan de UHasselt is er in geslaagd om met behulp van platwormen kankerverwekkende stoffen te detecteren. Vandaag gebeurt dat nog met dure testen op knaagdieren.

Kankerverwekkende stoffen, zoals asbest en benzeen, worden vandaag opgespoord door middel van dure en tijdrovende testen op knaagdieren. Doctoraatsstudente An-Sofie Stevens brengt daar nu verandering in. Zij is er met haar onderzoeksteam in geslaagd om de aaibare zoogdiertjes te vervangen door de iets minder sympathieke platworm. "Omwille van ethische redenen ligt het gebruik van proefdieren internationaal sterk onder vuur", vertelt Stevens. "We kunnen dat gebruik nu drastisch verminderen met deze test".

Kankerverwekkende stoffen be´nvloeden de deling van stamcellen. Omdat de platworm over een groot aantal experimenteel toegankelijke stamcellen beschikt, was het beestje een geschikte kandidaat. Stevens: "We tellen de delende stamcellen van de worm en vergelijken de delingspatronen, om te weten of de stoffen direct of indirect kankerverwekkend zijn". Dat is meteen nog een voordeel van de platworm, want bij knaagdieren was het onmogelijk om te achterhalen of de stoffen indirect kanker opwekken. Ook zijn platwormen veel minder duur in onderhoud.