Een groep van vijftien koeien loopt in Leeuwarden met sensoren om de nek. Het gaat om een experiment. Wanneer de koe anderhalve meter van een virtuele afrastering komt - in werkelijkheid een geleidingsdraad in de grond - hoort ze een geluidssignaal uit het kastje. Dat moet de koe ervan weerhouden de virtuele lijn over te gaan.

Negeert de koe het signaal, dan loopt ze tegen een virtueel schrikdraad aan. Boeren kunnen op die manier hun vee makkelijker dagelijks op een andere, verse strook van het weiland laten grazen, zonder 'echt' prikkel- of schrikdraad te moeten verplaatsen. Want dat verplaatsen van de afrastering betekent nogal wat werk voor de melkveehouder. Waardoor veel boeren zeggen: "Weet je wat, ik hou de koeien wel binnen. Da's makkelijker."

"Maar consumenten willen juist dat koeien meer naar buiten gaan", licht Pieter Hogewerf van de Wageningen Universiteit toe. "Probleem van koeien die naar buiten gaan is, dat ze buiten minder efficiŽnt eten en dus ook minder melk geven. Dat minder efficiŽntere eten komt doordat ze het hele weiland mogen begrazen. Dan krijgen ze toch minder binnen."

Met de virtuele afrastering kunnen boeren hun koeien elke dag op een nieuwe, smalle strook laten grazen, die ze dan helemaal plat mogen eten. En dat doen ze ook. "De bedoeling is natuurlijk dat uiteindelijk meer boeren zeggen: het is minder werk, de koeien eten goed en geven goed melk. Die arbeidsbesparing ťn omzetzekerheid kan de drempel voor weidegang verlagen."
Gps

Dat is de eerste fase van de proef, die momenteel aan de gang is in Leeuwarden op het splinternieuwe innovatiecentrum voor de melkveehouderij in Leeuwarden. De Dairy Campus is een initiatief van onder meer de Wageningen Universiteit, LTO Nederland en Friesland Campina.

Een volgende stap is dat de draden in de grond ook niet meer nodig zijn en dat een gps-systeem de koeien als het ware stuurt. Maar dat duurt nog wel een paar jaar.

Overigens vinden niet alle melkveehouders de proef even geslaagd. Sommige zeggen dat je koeien sowieso niet vol moet hangen met sensoren: mogelijk is het schadelijk voor hun gezondheid.