Slim worden? Vergeet de kruiswoordraadsels en de sudoku's. Vrouwen die écht hun brein willen trainen, kunnen dat ook zónder zich hun hoofd te breken over ingewikkelde puzzels. Hoe? Seks hebben. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, dat voor het eerst de link legt tussen (veel) seks en het geheugen.

Nergens ter wereld hadden onderzoekers ooit al het verband onderzocht tussen het menselijke geheugen en seks. Hooguit zijn er in het verleden wat experimenten geweest met dieren, maar niemand had die ooit gedaan met mensen. Aan de McGill Universiteit in Canada deden ze dat nu wél. En de uitkomsten zijn opvallend.

Wetenschappers ondervroegen 78 heteroseksuele vrouwen tussen de 18 en 29 jaar. Ze lieten hen geheugentests doen en brachten ook hun seksuele activiteit in kaart. De resultaten waren uitgesproken: vrouwen die méér seks hadden, scoorden veel hoger op de geheugenschaal. Ze konden veel beter abstracte woorden onthouden dan de groep die beduidend minder seks had gehad. In een tweede test, met neutrale gezichten die ze moesten onthouden, bleken de twee groepen ongeveer hetzelfde te scoren, en had de frequentie van hun seks geen impact op hoe goed of slecht ze een gezicht konden onthouden.

Voor de wetenschap is dat een belangrijk nieuw inzicht. Als wél woorden maar niet gezichten beter onthouden worden als we veel seks hebben, dan wil dat zeggen dat seks de hippocampus stimuleert. Dat is een deel van de hersenen dat een belangrijke rol speelt bij de opslag van informatie in ons geheugen, de ruimtelijke oriëntatie en het controleren van gedrag dat belangrijk is voor de overleving. Veel seks zorgt ervoor dat we nieuwe neuronen of zenuwcellen aanmaken en dat is goed want dat zijn de signaalverwerkers van ons lichaam.

Hoe het komt dat seks die goeie invloed op ons geheugen heeft, is nog onduidelijk. De onderzoekers denken dat het is omdat seks een vorm van 'sport' is, die ervoor zorgt dat factoren zoals stress of depressie tijdelijk wegvallen, met alle positieve gevolgen van dien. De barrière die er anders is valt door seks weg, en zo kan ons geheugen optimaal werken en onthouden we veel beter.

Het Canadese onderzoek wordt beschouwd als baanbrekend en verscheen in een belangrijk wetenschappelijk tijdschrift. In een verdere fase zal ook onderzocht worden wat het effect van orgasmes is op ons geheugen en ons brein. Het onderzoek aan de McGill Universiteit kwam er na een eerder onderzoek, waaruit bleek dat vrouwen van middelbare leeftijd veel harder genieten van seks als gevolg van meer zelfvertrouwen en betere communicatievaardigheden.