Overheidsdiensten mogen de geestverruimende ayahuasca-thee op Schiphol in beslag blijven nemen, ook al vormt de drank een belangrijk onderdeel van de erediensten van twee kerkgenootschappen in Amsterdam en Den Haag.

Dat bepaalde de civiele rechter in Haarlem vandaag in kort geding. Dat was aangespannen door de Santo Daimekerken in die steden wegens de invoer van ayahuasca uit BraziliŽ, waar de religie zijn oorsprong vindt.

Het gevraagde verbod tot inbeslagneming is volgens de kortgedingrechter strijdig met de wet. De thee uit BraziliŽ bevat dimethylthryptamine (DMT) en die stof staat op lijst 1 van de Opiumwet. Het invoeren en bezitten is strafbaar en inbeslagname door de marechaussee is dus toegestaan.

In de genoemde kerken wordt de thee gedronken tijdens de diensten. Deze drank wordt volgens de kerken van oudsher door sjamanen in het Amazone regenwoud gebruikt 'om de spirituele dimensie binnen te treden'.

De genootschappen willen dat ayahuasca wordt doorgelaten, mits een zending is voorzien van transportdocumenten afkomstig van de moederkerk in BraziliŽ. Eerder werd een verdachte door de rechtbank ontslagen van rechtsvervolging wegens de invoer van 33 kilo ayahuasca. Het hoger beroep loopt nog.
Foto