In ItaliŽ is een mazelenepidemie uitgebroken. De oorzaak is de alsmaar groeiende antivaccinatiebeweging in ItaliŽ. Italiaanse ouders laten hun kinderen steeds minder vaak inenten tegen kinderziektes. Van alle patiŽnten bleek ongeveer 90 procent niet gevaccineerd.

In ItaliŽ zijn nu 2240 gevallen van mazelen bekend sinds het begin van dit jaar. Vorig jaar waren dat er zoín 340 in diezelfde periode. Het werkelijke aantal ligt mogelijk nog hoger, aangezien alleen meldingen via de huisarts worden meegeteld.

De mazelen is een erg besmettelijke ziekte. De symptomen zijn onder andere hoge koorts en witte vlekjes op de huid. Vaak wordt onterecht gedacht dat veel kinderziektes, zoals de mazelen, relatief onschuldig zijn. Dit beeld klopt niet. In enkele gevallen kan de mazelen zelfs dodelijk zijn.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft haar zorgen geuit. Ouders worden vaak afgeschrikt door hardnekkige verhalen omtrent de veiligheid van vaccins. Een voorbeeld hiervan is het gerucht dat vaccins autisme zouden veroorzaken. Wetenschappelijk onderzoek bewijst tot nu toe echter het tegendeel. Italiaanse artsen pleiten al jaren voor een landelijke voorlichtingscampagne om dit soort geruchten de wereld uit te helpen.

In Nederland krijgen alle kinderen gratis inenting tegen mazelen aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma (BMR vaccinatie). Toch komt er in Nederland ook nog geregeld een mazelenuitbraak voor. In 2013 en 2014 heerste er bijvoorbeeld een mazelenepidemie, die vooral niet gevaccineerde, orthodox-protestante kinderen trof. Wil je meer te weten komen over de vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma? Of ben je benieuwd naar de mogelijke bijwerkingen van vaccinaties? Lees dan het dossier Vaccinaties: van griepprik tot BMR-vaccinatie.