De bacterie die in de middeleeuwen de builenpest veroorzaakte en een dodelijk spoor door Europa trok, bestaat nog steeds en zou een nieuwe pandemie kunnen veroorzaken. Die waarschuwing uiten Amerikaanse en Canadese onderzoekers in The Lancet Infectious Diseases.
Ze bestudeerden de tanden van twee slachtoffers van de eerste keer dat de plaag heerste, de zogeheten Plaag van Justinianus die het Oost-Romeinse rijk in de 6e eeuw na Christus trof. Daaruit bleek dat die plaag net als de Zwarte Dood uit de 14e eeuw werd veroorzaakt door de bacterie Yersinia Pestis. De variant van die bacterie die de Plaag van Justinianus veroorzaakte en naar schatting 50 miljoen mensen doodde, is inmiddels uitgestorven. Maar de variant die acht eeuwen later aan 75 tot 100 miljoen mensen het leven kostte bestaat nog steeds.