CDA-Kamerleden hebben ernstige bedenkingen tegen een onderzoek waarbij met vogelpest besmette zwanen in de natuur worden losgelaten. Het Nederlands Instituut voor Ecologie en het Erasmus MC willen met de besmette zwanen een veldonderzoek doen naar de verspreiding van vogelpest door trekvogels. De Kamerleden Ormel en Atsma hebben daarover schriftelijke vragen gesteld aan de ministers Verburg (LNV) en Klink (VWS). Ze willen weten of de ministers de mening delen van de onderzoekers dat niet is uitgesloten dat de zwanen een hoogpathogene variant van het virus gaan verspreiden. Ook vragen zij of dit onderzoek is goedgekeurd door een Dier Ethische Commissie (DEC) en de Europese Commissie. Daarnaast moeten de ministers de vraag beantwoorden of zij verplicht zijn om deze losgelaten en besmette proefdieren te vangen en te doden vanwege het gevaar het virus verder te verspreiden. Tenslotte vragen Ormel en Atsma of de ministers dit onderzoek kunnen verbieden als de onderzoekers niet kunnen garanderen dat het virus niet kan muteren tot een voor mens en dier gevaarlijke variant, en zich niet oncontroleerbaar kan verspreiden in de natuur.