Regelmatige chocoladeconsumptie zou het risico op voorkamerfibrillatie (VKF), een van de meest voorkomende hartritmestoornissen, doen afnemen. Het grootste effect is zichtbaar bij 2 tot 6 porties chocolade per week.

De resultaten komen voort uit een grootschalige dieet-, kanker- en gezondheidsstudie onder 55.502 Deense mannen en vrouwen. De onderzoekers maten de body mass index, bloeddruk en het cholesterol van de participanten bij de recrutering, die plaatsvond tussen december 1993 en mei 1997. Ze keken ook naar de gezondheid van de participanten, inclusief hoge bloeddruk, diabetes of hart- en vaatziektes, en data over hun dieet en levensstijl via vragenlijsten.

Tijdens de periode van 13,5 jaar waarin de participanten werden gevolgd, werden er 3.346 gevallen van VKF geregistreerd. De frequentie VKF lag bij de mannen en vrouwen die minstens één tot drie porties (à 30 gram) chocolade per maand aten 10 procent lager lag dan bij degenen die minder dan één portie chocolade per maand aten. Bij degenen die één portie per week aten, was de frequentie VKF 17 procent lager en bij degenen die twee tot zes porties aten lag die 20 procent lager.

Het voordelige effect nam af bij grotere hoeveelheden van chocoladeconsumptie: bij degenen die één of meerdere porties per dag aten was de frequentie van VKF 16 procent lager. De resultaten waren vergelijkbaar bij mannen en vrouwen. De resultaten van de studie worden gepubliceerd in Heart.

Ondanks het feit dat de meeste chocolade die tijdens de studie door de participanten werd gegeten waarschijnlijk relatief lage concentraties van potentieel beschermende stoffen bevatte, werd er toch een significante link gevonden tussen chocolade eten en een verlaagd risico op de hartritmestoornis VKF. Dit suggereert dat zelfs kleine hoeveelheden van cacaoconsumptie een positief effect kan hebben op de gezondheid. Buitensporige hoeveelheden cacao eten is niet aanbevolen, omdat veel chocoladeproducten veel calorieën bevatten uit suiker en vet die kunnen leiden tot gewichtstoename en andere metabole problemen. Gematigde consumptie van chocolade met een hoog cacaogehalte is een gezonde keuze.

Deze studie onder de Denen is niet de eerste studie die een link legt tussen het hart en cacaoconsumptie. Eerdere studies suggereerden dat cacaobevattend voedsel – in het bijzonder pure chocolade, waarin het cacaogehalte hoger is dan bij melkchocolade – cardiovasculaire voordelen geeft. De oorzaak daarvan zouden flavonoïden zijn, die het functioneren van de rode bloedvaten zouden bevorderen. Er is echter nog beperkt onderzoek gedaan naar de link tussen chocolade eten en VKF, waar alleen al in België 200.000 mensen mee te maken hebben en wat is gelinkt aan een hoger risico op beroerte, hartfalen, cognitieve achteruitgang, dementie en overlijden.

De wetenschappers benadrukken dat er enkel gesproken kan worden van een associatie tussen cacaoconsumptie en het risico op VKF, niet van een causaal verband. Confounding kan niet worden uitgesloten. Er is sprake van confounding wanneer een derde variabele, die gerelateerd is aan zowel de onafhankelijke variabele (OV) als de afhankelijke (AV), het causale verband tussen die twee verstoort of veroorzaakt (spurieuze correlatie)