Een belastingaanslag van 250 euro voor een klok aan de muur? André Schuthof is het daar absoluut niet mee eens maar hij moet wel betalen. Zijn bezwaar tegen die aanslag is afgewezen door de gemeente Oldambt. En dus resteert Schuthof niets anders dan boos en vol onbegrip het hoofd te schudden.

Hij woont en werkt in een pand tegen het monumentale Sterrebos in Winschoten, net buiten het stadscentrum. Hij herstelt daar al zeventien jaar uurwerken. Tot twee jaar geleden maakten letters op het pand zijn nering duidelijk. Iedereen die langskwam, kon lezen: hier woont een uurwerkhersteller.

Hij verwijderde die letters toen de gemeente in 2015 besloot de reclamebelasting uit te breiden. Tot dan werd die taks alleen opgelegd aan middenstanders in de binnenstad. Nu moesten ook ondernemers net buiten dat centrum dokken voor reclame-uitingen. De extra opbrengsten werden gebruikt voor het verfraaien van het centrum en het organiseren van evenementen.

Ondernemers in dat gebied net buiten het centrum reageerden woedend. Medici met name. Zij moesten ook betalen en haalden de bordjes, waarop de naam van hun praktijk stond, van de muur. Zo ontkwamen ze een betaling.

,,Ik heb toen mijn letters ook verwijderd’’, zegt Schuthof. ,,Ik was het ook niet eens met deze belasting. Evenementen in het centrum, daar heb ik geen baat bij. Ik heb toen ook de klok verwijderd. Die werd ook als uiting van reclame beschouwd. Hij hing al jaren aan de muur en ik heb hem na het verwijderen opgeknapt.’’

Vorig jaar bracht hij de letters weer aan en hing hij de klok op. ,,Eerlijk gezegd ook om te zien of de gemeente het zou zien en, zo ja, om dan een bezwaar te kunnen indienen. De gemeente zag het inderdaad en ik kreeg een aanslag. Ik ben in beroep gegaan maar het hielp niets, ik moest betalen.’’

En dus verwijderde hij de letters weer. De klok liet hij hoog aan de muur hangen, in de mening dat alleen die klok niemand duidelijk maakt dat in het pand een uurwerkhersteller woont. ,,Die klok geeft voorbijgangers alleen de tijd aan. Niemand weet door die klok dat hier mijn zaak is. Maar ik heb nu toch een aanslag van 250 euro gekregen. Belachelijk.’’

Wethouder Kees Swagerman (SP) van Oldambt kent de mening van Schuthof. ,,Maar het is toch echt zo dat ook die klok alleen een uiting van reclame is. Deskundigen hebben me dat bevestigd. En dus moet hij betalen. Waarbij het bedrag van 250 euro wel de kleinste som is die binnen deze belasting wordt opgelegd.’’