Een Franse arts in Bretagne heeft dertig jaar lang op de loonlijst gestaan van een ziekenhuis, zonder werk te verrichten. De man zat thuis en elke maand werd toch gewoon zijn salaris gestort. De arts verdiende de laatste jaren zo'n 130.000 euro per jaar.

Omdat de man niet werkte en dus geen patiŽnten verzorgde, was er voor het ziekenhuis ook nog een inkomstenderving van 980.000 euro per jaar. "Tussen 2012 en 2016 liepen de kosten daarmee op tot 5,5 miljoen euro", zegt de Rekenkamer van de regio Bretagne, die de zaak aan het licht bracht.

De betreffende dokter was afdelingshoofd in het ziekenhuis in Quimperlť. Hij werd daar aangesteld in 1984. "Maar meteen kwamen er vanuit verschillende hoeken klachten", schrijft de Rekenkamer. De arts zou zich 'onbekwaam' hebben gedragen ten opzichte van patiŽnten en 'ongepast' ten opzichte van collega's. "Hij had gedragsproblemen die niet pasten bij zijn functie."

Een medewerker van het ziekenhuis noemde de betreffende dokter 'gevaarlijk'. "Hij stelde krankzinnige diagnoses en schreef idiote recepten uit."

De 'spookarts' - zoals hij al wordt genoemd in de Franse pers - werd na twee jaar geschorst maar niet ontslagen. Hij mocht thuisblijven en kreeg tůch loon. Dat gebeurde om hem de hand boven het hoofd te houden en het ziekenhuis niet in diskrediet te brengen. "Daarmee was sprake van een illegale situatie die haaks stond op het algemeen belang en slecht was voor de financiŽn van het ziekenhuis", stelt de Rekenkamer.

Een jaar geleden werd de dokter 65 en zat er niets anders op dan - uiteindelijk - met pensioen te gaan. Het laatste bruto maandsalaris dat nog werd bijgeschreven op zijn bankrekening, bedroeg 7400 euro.