Vier gedetineerden zijn in Berlijn ontsnapt door een gat in de muur van de gevangenis te maken. Ze klommen daarna over een hek met prikkeldraad en verdwenen spoorloos. De ontsnapping werd vastgelegd door bewakingscamera's.

De vier braken een stuk beton uit de muur tussen twee ventilatieschachten in een verwarmingsruimte, zegt de Duitse justitie. De gedetineerden waren vanochtend aan hun dienst in een autowerkplaats begonnen, maar daar stiekem weggelopen om met gereedschap het gat in de verwarmingsruimte te maken. Of zij hulp van buiten de gevangenis kregen, is niet duidelijk.

Volgens de gevangenisdirectie verliep de actie razendsnel en stonden de gedetineerden binnen drie minuten buiten. Hoe het kan dat het alarm pas een half uur later afging, wordt nog onderzocht.

De gevangenen van tussen de 27 en 38 jaar zaten vast voor onder meer diefstal, afpersing met beroving en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Drie van de vier zouden komend jaar vrij komen.
Foto