Een zeventienjarige jongen uit Utrecht gaf zichzelf aan bij de politie omdat hij medeplichtig was aan een strafbaar feit. Hij meldde zich bij het bureau Paardenveld. Toen hij even in de verhoorkamer geparkeerd werd, bedacht hij zich blijkbaar. Doordat hij een muur vernielde kon hij weer wegkomen uit het gebouw. De politie vond hem zo gauw niet meer terug. De volgende dag meldde de jongen zich echter nogmaals op het bureau, en werd nu meteen gearresteerd. De politie deed geen mededelingen over hetgeen de jongen gedaan zou hebben.