Inwoners van de Randstad vrezen dat, als de wind dit weekeinde uit het oosten komt, de brandlucht van paasvuren. De milieudienst van Rotterdam waarsch