Nieuw onderzoek toont aan dat je bloedgroep nauw verband houdt met je gezondheid. Sommige bloedgroepen geven bijvoorbeeld een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, terwijl bloedgroep 0 je juist beschermt tegen kanker.

Sinds de ontdekking van de bloedgroepen in 1901 vragen medici zich al af wat onze bloedgroep over ons vertelt.

Recent onderzoek toont aan dat je bloedgroep van invloed is op de vraag of je bepaalde ziektes zult krijgen. En één bloedgroep geeft betere voorspellingen dan al die andere.

De vier belangrijkste bloedgroepen zijn ongeveer gelijkmatig over de aarde verdeeld. Maar er bestaan ook regionale verschillen. Zo hebben veel Latijns-Amerikanen bloedgroep 0, en de meeste Scandinaviërs bloedgroep A.

Heb je bloedgroep 0, dan kun je je statistisch gezien verheugen op een leven zonder kanker, geheugenverlies of hartproblemen.

Onderzoek wees namelijk uit dat mensen met bloedgroep A, B en AB 15% meer risico lopen te overlijden aan hart- en vaatziekten dan diegenen met bloedgroep 0. Bovendien lijkt het erop dat bloedgroep 0 je lichaam ook beschermt tegen kanker.

Dit heeft er vermoedelijk mee te maken dat de bloedgroepen A, B en AB het immuunsysteem overuren kunnen laten draaien, waardoor je langzaam kanker kunt gaan ontwikkelen, terwijl bloedgroep 0 milder voor je lichaam is.

AB kan zorgen voor geheugenproblemen
Een ander opzienbarend onderzoek toont aan dat bloedgroep AB maar liefst 82% meer risico op geheugenproblemen geeft dan andere bloedgroepen.

De verklaring van de onderzoekers luidt dat je bloedgroep bepaalt hoe en hoe makkelijk je bloed stolt. Het ene bloed stolt beter dan het andere, wat handig is als je een wond hebt, maar je kunt er ook eerder een bloedstolsel van krijgen en daardoor problemen met je geheugen.

Het systeem dat de vier belangrijkste bloedgroepen indeelt, wordt 'AB0' genoemd en gaat ervan uit dat de oppervlakte van sommige rode bloedcellen bedekt is met verschillende antistoffen, of koolhydraten, A of B genaamd, terwijl andere helemaal geen antistoffen kennen (0).

Een ander bloedgroepsysteem, resus, verdeelt de bloedgroepen grof gezegd in die met afweerstof D (resuspositief) en die zonder (resusnegatief). Daarom spreekt men meestal over acht bloedgroepen: A, B, AB en 0, in de versie resuspositief of resusnegatief.

Het is belangrijk om je resusfactor te kennen, omdat vermenging van twee bloedgroepen ernstige complicaties kunnen veroorzaken voor mensen die resusnegatief zijn.