Het verkeer rond twee Gorcumse basisscholen is zó druk, dat de schooldirecteuren zich dagelijks in een geel hesje hijsen om de leerlingen veilig naar binnen te loodsen. Dat gaat al enkele jaren goed, maar het mag eigenlijk niet. De politie heeft aangekondigd te gaan handhaven.

Al sinds de opening van de brede school aan de Stalkaarsen in de zomer van 2016 houden ouders, leerlingen en het personeel regelmatig hun hart vast in de spitsuren. De twee directeuren hijsen zich daarom dagelijks in een geel hesje om de leerlingen veilig door de stoet auto’s te loodsen.

Dat hij en zijn collega van school Samen Onderweg dagelijks het verkeer regelen, ziet de politie sinds tweeënhalf jaar door de vingers. Tot nu. Van Doorn: ,,‘We gaan handhaven’ zo hebben ze aangekondigd.’’ En hoewel er nog geen boetes zijn uitgedeeld, begrijpt hij het standpunt van de politie maar al te goed. ,,Ze hebben ook gelijk, want officieel mogen wij het verkeer niet regelen. Als er iets met ons gebeurt, kan dat problemen geven, alleen al wat de verzekering betreft.’’

Intussen hebben ook PvdA en Democraten Gorinchem lucht gekregen van de kwestie. Zij eisen dat het college snel met een oplossing komt. ‘Het is de directie op straffe van een geldboete per direct verboden het veilig oversteken van leerlingen te begeleiden’ schrijven zij. Van Doorn: ,,Dat is wel heel zwart-wit gesteld.’’ Maar het klopt volgens hem wel dat ook ouders zich zorgen maken, zoals de fracties schetsen. De twee politieke partijen willen dat ‘Gorinchem’ snel in overleg gaat met de scholen om tot een oplossing te komen.

Gorinchem heeft nog niet gereageerd op de kwestie, maar volgens directeur Van Doorn staat er al een gesprek op de planning. ,,Waarschijnlijk volgende week. Het is een soort patstelling, we hopen dat die snel doorbroken wordt.’’ Wat hem betreft wordt de verkeerssituatie zo aangepast, dat het ‘illegaal’ regelen van het verkeer overbodig wordt.