Ivan De Boom (51) uit Aalst wil de jongere bedanken die al de moeite van de wereld heeft gedaan om hem zijn portefeuille terug te bezorgen. “Het gin