Een Franstalig echtpaar in Canada krijgt een schadevergoeding van ruim 14.000 euro van Air Canada. De luchtvaartmaatschappij moet betalen omdat veiligheidsinstructies vooral in het Engels beschikbaar waren.

Wettelijk hebben het Frans en het Engels dezelfde rechten in Canada. En dus moeten veiligheidsinstructies in het vliegtuig in beide talen, op gelijk niveau, worden aangeboden.

Maar dat deed Air Canada niet, claimt het echtpaar Michel en Lynda Thibodeau. Ze dienden 22 klachten in. Onder meer over bordjes bij nooduitgangen, die in het Engels beter leesbaar waren. En op de gordel staat niet in het Frans hoe die geopend moet worden.

Een andere klacht was dat omroepberichten in het Engels gedetailleerder waren dan de Franse versie. Daarmee zou Air Canada de 'taalkundige rechten van het echtpaar' hebben geschonden.

Air Canada zei dat het echtpaar de wet te streng had geïnterpreteerd en dat het gebruik van de gordel voor het opstijgen wordt uitgelegd. Daar ging de rechter niet in mee: de luchtvaartmaatschappij moet ruim 14.000 euro aan schadevergoeding betalen en excuses aanbieden.

Het echtpaar Thibodeau is 'ontzettend blij' met de overwinning, zeggen ze tegen CBC News. "De wet is duidelijk dat de rechten voor Engelstaligen en Franstaligen gelijk zijn. En dat bordjes van dezelfde kwaliteit moeten zijn."

Michel en Lynda Thibodeau zijn niet van plan om een andere luchtvaartmaatschappij te kiezen. "Wij hoeven ons niet aan te passen. Air Canada moet Franse klanten op dezelfde manier gaan behandelen."