Waar men gaat langs Roeselaarse wegen, komt men dezer dagen verschillende spelfouten tegen. Gelukkig steeds op tijdelijke verkeersborden geplaatst in