WINTERSWIJK - Winterswijk, en daarmee heel Nederland, lag miljoenen jaren geleden dicht bij de evenaar. Dat blijkt volgens de Universiteit Utrecht uit het meten van magneetvelden in gesteenten van die periode uit de steengroeve in Winterswijk.

De Achterhoekse plaats lag 245 miljoen jaar geleden ter hoogte van de huidige Perzische Golf en 205 miljoen jaar terug bij het huidige Turkije. Van 20 graden noorderbreedte is Winterswijk steeds verder naar het noorden opgeschoven naar de huidige 52 graden.

Dat Nederland een kwart miljard jaar geleden een subtropisch klimaat had, was al bekend. Dat lag niet aan een mondiale klimaatverandering, maar kwam doordat Europa toen nog deel uitmaakte van het supercontinent Pangea, dat langzaam uiteenviel in meerdere continenten.

Na het uiteenvallen van het continent schoof Europa langzaam maar zeker op naar het noorden. In het trias-tijdperk (200 tot 250 miljoen jaar geleden) waarin de sauriërs leefden en de eerste dinosauriërs ontstonden, was Nederland een ondiepe kalkzee temidden van een groot woestijnachtig gebied.

Hoewel de Winterswijkse steengroeve een rijke vindplaats is van vroege dinosaurus-soorten, was er nog geen ‘paleomagnetisch’ onderzoek gedaan. Daarom hebben Lars van Hinsbergen, leraar aardrijkskunde in Lisse en zijn broer Douwe van Hinsbergen, hoogleraar geologie aan de Universiteit Utrecht, monsters genomen van stenen uit de groeve.

,,Ons onderzoek illustreert maar weer eens dat we voor het bestuderen van het klimaat in het verleden ook de oude geografie in kaart moeten brengen”, zegt Douwe van Hinsbergen.