Een koe moet gewoon in de wei kunnen lopen, zonder dat haar eigenaar hiervoor een vergunning hoeft aan te vragen bij de provincie. De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) blijft procederen om dit zeker te stellen.

Jumelet kan zich absoluut niet vinden in een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland, die stelde dat een dergelijke vergunning wel noodzakelijk is, sinds de geruchtmakende stikstofuitspraak van de Raad van State in mei vorig jaar. „Het is onwerkbaar voor onze boeren als ze een vergunning moeten aanvragen voor elke koe die buiten loopt.”

Wat is er aan de hand? Twee milieuverenigingen, Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu (VL), hebben de provincie gevraagd handhavend op te treden tegen een aantal agrarische bedrijven. Volgens beide vereniging is hiervoor een vergunning nodig, gezien de strakkere aanpak van stikstof die de uitspraak van de Raad van State noodzakelijk maakt. Toen de provincie nul op het rekest gaf, stapten de MOB en VL naar de rechtbank, die in zes zaken oordeelde dat beweiden en bemesten toch een vergunningsplichtige activiteit is.

Volgens Jumelet is de rechtbank voorbij gegaan aan een advies van de commissie Remkes, die een dik rapport schreef over de stikstofaanpak. Remkes adviseerde juist om beweiden buiten de vergunningsplicht te houden.

Jumelet gaat dus in hoger beroep en heeft dit afgestemd met de andere elf provincies.

Voorzitter Marga Jacobs van VL vindt het een goede zaak dat de provincie Drenthe op deze manier juridische duidelijkheid zoekt. „Dit heeft grote gevolgen.” Jacobs erkent ook dat een koe in de wei hoort. „Vermoedelijk is de stikstofuitstoot ook groter als koeien op stal staan dan in de wei.”

Om „principiële redenen” zijn VL en MOB toch naar de rechter gestapt toen de provincie niet optrad tegen de boerenbedrijven. „Het gaat ons er om dat ook de stikstofuitstoot van koeien in de wei wordt meegenomen bij de hele beoordeling. Het moet wel helder worden hoe groot de stikstofuitstoot is. Je moet ook die van de koe in de wei meenemen. Deze kwestie speelt al jaren.”