LIEVELDE - De 'ontheiligde' Christus Koningkerk in Lievelde kan weer open. Maar daarvoor is wel de gehele locatieraad opgestapt en er moet een boeteritus gehouden worden. Dat laat het Parochiebestuur St. Paulus zaterdagavond weten.
Afgelopen weekend traden een band en een dj op in de kerk. Dit was een initiatief vanuit de gemeenschap van Lievelde om een alternatieve kermis te houden in het dorp. Er werd door een van de artiesten ook bier gedronken in de kerk. De pastoor vond dit niet kunnen en zei dat de kerk nu 'ontheiligd' was. Dat betekent dat er geen vieringen meer in de kerk gehouden mogen worden.

Locatieraad stapt op
In Lievelde stuitte dat op verzet. Daarom vond er vrijdagavond een overleg plaats tussen de locatieraad van de kerk, het pastoraal team en het bestuur van de St. Paulusparochie. Daar is besloten dat de leden van de locatieraad hun taken neer zullen leggen. Ook moet er snel een boeteritus gehouden worden, zodat de kerk weer gebruikt kan worden voor uitvaarten en andere diensten.

De taken van de locatieraad worden voorlopig waargenomen door het bestuur van de St. Paulusparochie.