Spaanse restauratie-experts kunnen het niet langer aanzien. Opnieuw is een oud kunstwerk verpest tijdens een amateuristische restauratie. Daarom vragen de experts de overheid nu om duidelijke regels. ,,Sommige politici geven geen moer om ons cultureel erfgoed.”

Er kan een nieuw item worden toegevoegd aan een bedenkelijk rijtje van misgelopen restauraties in Spanje. Een privékunstverzamelaar uit Valencia betaalde een meubelrestaurateur 1200 euro om een kopie van een fresco van de beroemde barokkunstenaar Bartolomé Esteban Murillo schoon te maken. Het gaat om het doek ’De Onbevlekte Ontvangenis’ uit circa 1680. Maar het resultaat is niet zoals gehoopt: het gezicht van de maagd Maria werd onherkenbaar verminkt. Ook twee herstelpogingen mochten niet meer baten.
Foto

En ook de restauratie van de houten sculptuur van Sint-Joris, in de Spaanse stad Estella in 2018, is nog niet vergeten. Na de restauratie had zijn gezicht meer weg van dat van een Playmobil-mannetje.
Foto

Een klap in het gezicht voor restauratie-experts in Spanje, zo reageert Fernando Carrera, professor aan de Galicische School voor Conservatie en Restauratie, in The Guardian. ,,Ik denk niet dat deze man - of deze mensen - restaurateurs genoemd moeten worden. Laten we eerlijk zijn: het zijn klunzen die het verknoeien. We zien dit keer op keer gebeuren. En het blijft maar gebeuren.”

Carrera roept de overheid op meer te investeren in het behoud van haar cultureel erfgoed. ,,Het moet niet bovenaan de lijst staan, zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg of tewerkstelling - er zijn belangrijkere dingen. Maar het gaat hier wél om onze geschiedenis.” Het laat volgens de professor het belang van professionele restaurateurs zien, mensen die er ook echt voor zijn opgeleid.

Het incident is het zoveelste in een lange rij faliekant misgelopen restauratieprojecten. Zo was er de rampzalige restauratie van het fresco ‘Ecce Homo’. In 2012 besloot een bejaarde dame in het Spaanse Borja de muurschildering wat op te frissen. Het resultaat was er niet naar: het gezicht van Jezus Christus had meer weg van een aapje dan dat van een mens. De beelden gingen de wereld rond, de restauratie schopte het zelfs tot toeristische attractie.
Foto