De Aziatische duizendknopen (Japanse, Sachalinse en Bastaardduizendknoop) komen van oorsprong niet in Nederland voor. Maar ze hebben hier, na invoer als tuinplant uit Aziƫ, flink wortel geschoten. De planten woekeren enorm en zijn moeilijk te bestrijden. Met de Japanse bladvlo wordt nu de aanval ingezet.
Ook de Japanse bladvlo komt in Nederland niet voor. Omdat het diertje mee kan helpen in de strijd tegen de Aziatische duizendknopen, is de vlo naar Nederland gebracht. Op drie locaties in ons land is de bladvlo uitgezet. Er wordt gekeken of het beestje in de Nederlandse natuur kan overleven, of het zich voort kan planten en of het voldoende schade aanbrengt bij de duizendknopen. Uit eerder onderzoek in laboratoria bleek namelijk dat de vlo de planten kan doden. Of de vlooien dat ook buiten doen, in de Nederlandse weersomstandigheden, moet de komende twee jaar duidelijk worden.

STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen, coƶrdineert het project. De locaties van het experiment maakt STOWA niet bekend, het wordt in ieder geval niet in Drenthe uitgevoerd. Wel zijn de Drentse waterschappen Hunze en Aa's en Waterschap Drents-Overijsselse Delta als financier betrokken.

De duizendknopen groeien snel en verdringen andere plantensoorten. De wortelstokken veroorzaken schade aan wegen, funderingen en dijken. Er wordt op verschillende manieren geprobeerd de plant terug te dringen, bijvoorbeeld door te elektrocuteren, maar het is nog zoeken naar een goede methode. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wil dat de verkoop van Aziatische duizendknopen in heel Europa wordt verboden.