Niet fijn: In New York wonen evenveel ratten als mensen. Zon acht miljoen. En die ratten zijn niet van die snoezelige kleine ratjes. Iedereen die s nachts wel eens door rustige straten van New York heeft gedwaald weet het: Ze hebben vaak de omvang van een flinke poes. New York brengt nu een ongewoon wapen in de strijd. De ratten gaan aan de pil.
Natuurlijk niet met zon vertrouwde doordrukstrip op de wastafel maar door het het uitzetten van aas waarin een stof zit die bij vrouwtjesratten de vruchtbaarheid (die ligt ver boven het menselijk gemiddelde) drastisch beknot. Niemand weet of het in een stad als New York echt werkt. Maar het is moeite van het proberen waard. De ratten geven nu te veel overlast en zijn een gevaar voor de gezondheid.
Iedereen kent vallen en rattengif. Het nieuwe wapen vermindert het aantal eicellen van vrouwtjesratten en maakt ze uiteindelijk blijvend onvruchtbaar. Tenminste dat is de hoop van de op ratten jagende autoriteiten van de miljoenenstad. Als een zwangere rat het geboortebeperkende aas eet, komen de jongen waarschijnlijk gezond maar onvruchtbaar ter wereld.