Op Terschelling is een onbekend slachtoffer van de Watersnoodramp van 1953 geïdentificeerd. Het gaat om Johannes Garstenveld uit Den Helder. Garstenveld was bemanningslid van het schip Westland dat verging tijdens de ramp. Zijn lichaam spoelde aan op Terschelling en werd daar begraven in een anoniem graf.

De identiteit van Johannes Garstenveld is met behulp van DNA-technieken in nauwe samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut vastgesteld. De identificatie is het gevolg van een eerdere DNA-match van de kapitein van de Westland, Andries Penning uit Vlaardingen.

Het stoffelijk overschot van de sinds 1953 vermiste Penning werd vorig jaar geïdentificeerd door het DNA van zijn stoffelijke resten te vergelijken met het DNA van zijn zoon. Bekend was dat in het graf naast dat van Penning een onbekende overleden persoon lag die drie weken eerder aanspoeelde dan Penning. Daardoor ontstond het vermoeden dat deze overleden persoon mogelijk ook een bemanningslid van het schip Westland was.

Lange zoektocht levert match op
Een maandenlange zoektocht van rechercheur Miranda Wahle, coördinator Vermiste Personen en NN-lijken (Nomen Nescio, naam onbekend) onder nabestaanden van de bemanning van het schip, die DNA afstonden, leverde uiteindelijk voldoende bewijskracht op om met zekerheid te kunnen zeggen dat de stoffelijke resten in het graf naast dat van Penning, van Johannes Garstenveld zijn.

Op de Algemene Begraafplaats op West-Terschelling liggen stoffelijke overschotten van niet geïdentificeerde personen die tussen 1953 en 1987 zijn begraven. In 2011 zijn op de Waddeneilanden alle anonieme graven vanaf 1953 geopend. Er werden botfragmenten afgenomen in de hoop op die manier DNA vast te stellen. Deze profielen zijn opgeslagen in de landelijke DNA-bank van vermiste personen.

In Zeeland is hetzelfde gedaan en daardoor kon tot dusver aan drie slachtoffers van de Watersnoodramp een naam gegeven worden. Het onderzoek naar een vierde loopt nog.