Buren van een studentenhuis van de Christelijke Studentenvereniging Navigators aan de Visserstraat in Groningen centrum ergeren zich aan de feesten in het studentenhuis. Volgens de omwonenden komen daar te veel mensen om te drinken.

Maar de studentenvereniging meent dat het gaat om Godsdienstbijeenkomsten en schermt met toestemming van de Veiligheidsregio.

Daar snappen de buren helemaal niks van. “Het is geen kerk, gebedshuis of moskee. Het is gewoon een studentenhuis waar al jaren wekelijks feesten worden gegeven en dat gaat nu tijdens corona gewoon door, met te veel mensen in te kleine kamers. In de loop van de nacht rollen de bezoekers dronken van de trap om huiswaarts te keren. Dat beeld strookt niet met een Godsdienstbijeenkomst”, vertelt een van de omwonenden.

Volgens diezelfde omwonenden weten de studenten dat ze daarmee fout zitten. “De wekelijkse borrelavonden gebeurden altijd aan de voorkant van het huis. Tegenwoordig doen ze het aan de achterzijde, zodat surveillerende agenten niks zien of horen.”

Zelf zeggen de studenten tegen verontruste buren toestemming te hebben van de Veiligheidsregio. “We mogen eens in de twee weken samenkomen op basis van de godsdienstvrijheid. Mits er afstand kan worden gehouden, maar dat gebeurt bij ons.”

De buren trekken dat in twijfel. “Het is een huis waar zes mensen wonen in kleine kamers en er zijn nog een paar gemeenschappelijke ruimtes, maar die zijn ook niet erg ruim. Ze zijn daar op zulke avonden met zoveel mensen en drank dat de afstand niet gewaarborgd kan worden. En de bijeenkomsten zijn niet tweewekelijks maar elke week.”

Rixt Oving, Assessor Externus van Navigators, legt uit dat de vereniging contact heeft gehad met de Veiligheidsregio over hun Bijbelkringen en dat is gevraagd of deze vallen onder het recht op samenkomen voor religieuze redenen.

„De veiligheidsregio gaf aan dat deze door kunnen gaan mits leden zich aan de maatregelen houden maar dat je je af moet vragen of het verstandig is. We hebben alle leden opgedragen zich te houden aan de maatregelen en op te splitsen als het niet lukt om afstand te houden met 6 man. Maar het gaat hier om onze Bijbelkringen. Die zijn voor ons zo belangrijk dat we die onder die voorwaarden wel door willen laten gaan. Wel onder strikte voorwaarden, zoals maximaal met zes mensen te gelijk en met in achtneming van de 1,5 meter afstand. Volgens de leden die in dat huis wonen, hanteren ze deze regels.”

Bij de Veiligheidsregio reageren ze verbaasd op de verklaring van de studenten. Maar voor meer informatie wordt doorverwezen naar de gemeente. “Met het ingaan van de tijdelijke spoedwet op 1 december ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij het stadhuis.”

Hans Coenraads, woordvoerder van de burgemeester: “Het maximaal aantal van drie bezoekers voor thuis is een dringend advies, maar niet afdwingbaar voor ons. De politie kan alleen handhaven als ze geluidsoverlast constateren, dus we kunnen niet achter de voordeur controleren op de hoeveelheid aanwezigen. Er gelden uitzonderingen voor godsdienstbijeenkomsten, zoals bijbelstudies, maar daarbij kan natuurlijk geen sprake zijn van geluidsoverlast. We gaan naar aanleiding van jullie berichtgeving contact zoeken met deze vereniging.”

Navigators kwam een paar maanden geleden nog in het nieuws omdat de Christelijke studentenvereniging een coronabrandhaard was. Op 16 september bleken vijftig leden van Navigators in Stad besmet te zijn met corona, waarop alle verenigingsactiviteiten werden gestaakt.