Een jongetje van 4 jaar met een gigantisch gezwel in zijn gezicht die volgens artsen niet in staat zou zijn om te kunnen lopen, heeft zijn eerste stappen gemaakt.

Alex Grabowski uit Somerset, Engeland, werd geboren met cystische hygroma, een zwelling in de hals die ontstaat door een plaatselijke verwijding en vermenigvuldiging van lymfevaten.

Dit is meestal gelokaliseerd in de zijkant van de hals en kan zeer grote vormen aannemen.

Het gezwel van Alex was zo groot dat hij niet in staat was om te lopen. De jongen had steeds ademhalingsklachten en werd gevoed via een buisje.

Na een reeks operaties heeft de jongen recent zijn eerste stappen gemaakt, schrijft Daily mail.
Foto