In Thailand is een overstroomd restaurant getransformeerd tot een ware hotspot. Door een recente tropische storm en hevige moessonregens trad een rivi