Kindermisbruik komt in Belgie regelmatig aan het licht. Naar nu blijkt heeft een Waalse onderwijzer een nieuw dieptepunt bereikt wat dit betreft. Hij misbruikte zijn hele klas tijdens schooltijd. Hij betastte de kinderen onzedelijk en ging met zijn hand in hun broek. Een van de kinderen schreef een brief aan haar moeder waarna het uitkwam. De leraar heeft negen gevallen bekend, maar men vreest dat er nog meer slachtoffertjes zijn. De Belgische justitie zoekt uit of de antecedenten van de man wel in orde waren.