Nederlandse gezinnen betalen jaarlijks meer dan 500 euro belasting die via de Europese Unie als subsidie bij Europese boeren terechtkomt. Dat geld moet er voor zorgen dat boeren voldoende verdienen, maar leidt er in de praktijk toe dat heel veel boeren rijk zijn geworden. Dat blijkt uit berekeningen van Wageningen Economic Research, schrijft Trouw. Inwoners van Nederland betalen via de EU rond de 130 euro per persoon aan hun boeren, wat neerkomt op ruim 500 euro voor een gezin met twee kinderen. De berekeningen zijn uit 2019, dus van voor de opstand van nu. De 25 miljard die de boeren kunnen krijgen als vergoeding is dus niet meegeteld. Dat is nog eens meer dan 1000 euro per Nederlander.

Volgens Petra Berkhout, projectmanager en senior onderzoeker bij Wageningen Economic Research, geeft Europa jaarlijks ruim 43 miljard euro uit als inkomenssteun aan alle Europese boeren. Daarnaast is er nog eens ruim 18 miljard euro bestemd voor de ondersteuning van Europese plattelandsontwikkeling. Bij elkaar opgeteld is dat een bedrag van ruim 61 miljard. Omgeslagen over 508 miljoen Europese inwoners, betekent dat er jaarlijks per burger 122 euro wordt betaald.

Als gevolg van deze subsidies zitten met name de boeren met veel grond er warmpjes bij. Volgens het CBS is 21 procent van de Nederlandse miljonairs werkzaam in de landbouw. Dat zijn voornamelijk boeren, maar in de lijst zitten ook de rijken uit de diervoederbranche, die nu de acties sponsoren.

Een voorbeeld is de actievoerende boer uit Bergambacht die zo boos is op Rutte dat hij 100 ouder knotwilgen omzaagde. Voor hem zorgen Rutte en wij allen heel goed. De boer ontving sinds 2014 bijna 83.877 euro subsidie die was bedoeld voor ‘klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken’, op een totaal van ruim 434.000 euro aan landbouwsubsidie voor hem. Dat becijferde onderzoeksplatform Follow the Money.

De Algemene Rekenkamer becijferde in 2019 dat tweederde van de Europese inkomenssteun voor Nederlandse boeren naar agrariërs gaat met een bovenmodaal inkomen. Het onderzoek liet zien dat de gelden die Nederland jaarlijks uit Europa ontvangt, grotendeels ondoelmatig worden besteed. Ruim eenderde van de Nederlandse boeren die subsidie ontvangen zou ook zonder die inkomenssteun al bovenmodaal verdienen, terwijl deze subsidiepot er speciaal is om boeren te voorzien van een ‘redelijke levensstandaard’.