In Estland moeten de boeren vanaf deze week een 'flatulentietaks' betalen voor het methaangas dat hun koeien de lucht instoten. Op het eerste