Hoewel Kitepower zich voorlopig richt op bouwplaatsen, vluchtelingenkampen en festivals met zijn mobiele vliegers die elektriciteit opwekken, overweegt het bedrijf voor de toekomst een grootschalig vliegerpark op zee. Om dit te bereiken doet de Nederlandse start-up onderzoek naar vliegers die tot meerdere MW kunnen genereren.

De start-up heeft een mobiel luchtwindsysteem (AWES) ontworpen, dat goedkoop is om te maken, zeer praktisch, gemakkelijk te verplaatsen en in staat om energie op te wekken, zelfs bij weinig wind. Tot nu toe heeft Kitepower ongeveer zeventig procent van het investeringsgeld dat het nodig heeft verzameld via crowdfunding. Met het geld wil Kitepower kortetermijnoplossingen bieden voor vluchtelingenkampen, bouwplaatsen en festivals.

De vlieger wordt in een standaard container gemonteerd en kan binnen enkele uren worden geïnstalleerd. Het Ministerie van Defensie was betrokken bij pilots van het toestel. Dit heeft ertoe geleid dat het bedrijf zich voorlopig richt op bouwplaatsen, vluchtelingenkampen en festivals. Kitepower werkt samen met Greener; Europa's grootste verhuurbedrijf voor mobiele batterijen.

Mede-oprichter en CTO van Kitepower Joep Breuer legt uit: 'De afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest met het ontwikkelen van onze vliegers. De negende versie is nu ver voorbij een prototype en het is tijd om het in te zetten. Door de draagbaarheid leent het systeem zich momenteel het beste voor kortlopende projecten waar veel energie nodig is. Veel festivals en bouwplaatsen draaien nu volledig op milieuvervuilende generatoren, en vluchtelingenkampen hebben ook vaak geen goede stroomvoorziening. In beide gevallen kunnen we een maatschappelijke bijdrage leveren, respectievelijk aan het creëren van bewustwording voor en het leveren van groene energie en het draaiende houden van de kampen.'

In vergelijking met conventionele windturbines heeft het verzamelen van energie met grote vliegers veel voordelen, zegt Kitepower. Het systeem bevat negentig procent minder materiaal dan windturbines, terwijl versie 9 stroom kan opwekken voor 150 huishoudens. Door de vliegers slim in een figuur achtjes door de lucht te laten draaien, kunnen ze zelfs bij weinig wind goed functioneren.

Het systeem kan overal worden geplaatst, zonder dat er een betonnen fundering nodig is. In de toekomst zou dit bijvoorbeeld de aanleg van grote mariene parken een stuk arbeids- en kapitaalintensief maken dan de bouw van windparken.

Naast de projecten die ze op korte termijn ondernemen, wordt gedacht aan een grootschalig offshore vliegerpark. Met onderzoek naar vliegers die tot meerdere MW kunnen opwekken, zou zo'n park een deel van Nederland van groene stroom kunnen voorzien, zonder de kustlijn te vervuilen met gigantische windturbines. Kitepower is in gesprek met grote energiebedrijven voor de eerste stappen naar een 500 kW-systeem.

'Onze langetermijnvisie is op dit moment utopisch, maar des te belangrijker omdat innovatie begint met een visie', zegt Johannes Peschel, oprichter en CEO van Kitepower. 'We zijn momenteel bezig met een crowdfundingsactie via Crowdcube. De inmiddels ruim € 4,1 miljoen die we de afgelopen jaren hebben opgehaald, heeft ons gebracht waar we nu staan. Op korte termijn staan er veel inspirerende projecten op de agenda. Op termijn hopen we mee te kunnen doen aan de verduurzaming van Europa, zodat we niet meer afhankelijk zijn van fossiele energie en onbetrouwbare leveranciers.'

Het kitesysteem van Kitepower bestaat uit een grondstation dat de mechanische energie van de kite omzet in elektrische stroom en de kite binnenhaalt door de generator als motor te gebruiken. Een tether waarvoor een Dyneema-lijn wordt gebruikt, biedt een lichtgewicht en sterke verbinding tussen de vlieger en het grondstation. Een Kite Control Unit (KCU) bestuurt de rol, pitch en yaw van de kite en zorgt voor de communicatie tussen de sensoreenheid die op de kite is geplaatst en het grondstation. De vlieger zelf bestaat uit een hybride tussen een opblaasbaar en een vast glasvezelskelet, wat de beste combinatie vormt voor een sterke en lichtgewicht vleugel.

Alle apparatuur past in één 20ft container.
Foto