Een verbod op ‘bidden’ bij kinderspeelparadijs De Ballebak heeft de woede gewekt van de jongerenafdeling van de ChristenUnie. Volgens Nathánaël Post, secretaris van de ChristenUnie-jongeren, is het bidverbod ‘verdrietig’. Hij laat op Twitter weten dat het “een stuitende regel is” want “het inperken van vrijheid van godsdienst is een zeer kwalijke zaak”.

Het bidverbod bij De Ballebak is onderdeel van 30 huisregels. De meeste van deze regels liggen voor de hand, maar de regel ‘Iedereen is welkom, maar bidden in De Ballebak is niet toegestaan’ springt in het oog. Vooral ook omdat de regels zijn opgesteld “om bezoekers veilig en verantwoord” te laten spelen” en “bij het niet naleven van deze regels zal u de toegang tot De Ballebak worden ontzegd”.

Het christelijke Reformatorisch Dagblad (RD) haalde verhaal bij De Ballebak. Volgens het kinderspeelbedrijf, dat fillialen heeft in Rotterdam en Brielle, is bidden ‘alleen verboden in de gangpaden’. Bidden aan tafel, bijvoorbeeld bij de lunch, is dus gewoon toegestaan.

De woordvoerder van het bedrijf laat verder aan het RD weten dat het verbod er vooral voor moet zorgen dat ‘de doorstroming in de gangpaden niet wordt belemmerd’.

Of dit al eens is voorgekomen wil de woordvoerder niet zeggen en bij de vraag van het RD of het misschien gaat om moslims op gebedsmatjes die in de gangpaden bidden, wordt de telefoon op de hoorn gegooid.

Een door het RD geraadpleegde jurist met expertise grondrechten laat desgevraagd weten dat er “sprake is van ongerechtvaardigde discriminatie”. “Dit gaat veel te ver, qua ongenuanceerdheid en reikwijdte is dit zonder precedent”, aldus de jurist.

Volgens de jurist is dit in strijd met het discriminatieverbod: “Je kan niet zomaar alle vormen van gebed verbieden”.

Overigens zou in één van de Rotterdamse De Ballenbak-filialen ondanks het bidverbod nog steeds worden gebeden en “bezoekers zouden daar aanstoot aan nemen”.