Het klinkt wellicht als een open deur: wie tijdens het wandelen aan het appen is, is minder alert en maakt sneller ongelukken. Toch gaf eerder onderzoek naar de effecten van het gebruik van de mobiel tijdens het lopen tegenstrijdige resultaten. Neurowetenschapper Matthew Brodie, verbonden aan de University of New South Wales, testte daarom op vijftig jongvolwassenen de gevolgen van appen en lopen.

Brodie en zijn collega's lieten vijftig onderzoekssubjecten - gemiddelde leeftijd ongeveer 22 - zes taken uitvoeren tijdens het wandelen, en één tijdens het zitten, in willekeurige volgorde. De deelnemers moesten lopen over een houten wandelpad van tien meter, met daarop tien vinyl tegels waar de deelnemers op konden stappen. Eén van die tegels was zo bevestigd dat hij weg kon glijden, met een mogelijke val tot gevolg. Deelnemers droegen dan ook een veiligheidsharnas.

Tijdens het onderzoek hanteerde Brodie vier niveaus van gevaar: zitten, gewone wandeling, een wandeling met de dreiging om uit te glijden, daadwerkelijk uitglijden. Bij de dreiging vertelden de onderzoekers de deelnemers dat er mogelijk een ergens in de route een uitglijder zat. In de praktijk was de tegel die kon glijden vastgezet. In het laatste scenario kregen de deelnemers hetzelfde te horen, alleen zat de tegel los.

De drie soorten wandelingen werden twee keer herhaald, met én zonder telefoon. Tijdens de sessies mét mobiel moest iedereen hetzelfde bericht sturen: ‘the quick brown fox jumps over the lazy dog’.

De conclusie: deelnemers die tijdens het lopen op hun telefoon een bericht moesten versturen, wisten zichzelf minder goed te herstellen als zij uitgleden. Het gebruik van de mobiel om berichten te versturen tijdens het wandelen kan een negatief effect hebben op de motoriek, evenals de beoordeling van risico's en de controlemechanismes die houding en balans reguleren. Het gevolg: een verhoogd risico op vallen. Bovendien werden de verstuurde berichten ook minder nauwkeurig tijdens het lopen.

Dat klinkt voor de hand liggend, maar eerdere studies spraken elkaar tegen. Een van die onderzoeken concludeerde dat de kans dat mensen die bezig zijn met hun telefoon de staat oversteken als er verkeer aankomt groter is - met dus een groter risico op aanrijdingen. Andere studies stelden juist dat jongvolwassenen hun tred veilig konden aanpassen tijdens het gebruik van de telefoon. Het onderzoek van Brodie lijkt dat laatste tegen te spreken - ook jongvolwassenen worden wel degelijk beïnvloed door de mobiel tijdens het wandelen.

‘Voetgangers zouden dan ook via technologische initiatieven ontmoedigd moeten worden om te appen en lopen op voetpaden naast de weg en andere plekken met veiligheidsrisico's', aldus Brodie. Hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan een ‘berichtenslot’ dat ervoor zorgt dat appen niet mogelijk tijdens het lopen.

Daarbij benadrukken de onderzoekers dat tijdens hun research in een gecontroleerde omgeving plaatsvond, terwijl in het dagelijks leven variabelen zoals veranderende omstandigheden op de weg, kuilen en oneffenheden in voetpaden, mensenmassa’s, fietsen, auto's en bussen de gevaren van het gebruik van de mobiel tijdens het lopen vergroten.