De commercieel directeur van een Brabants bedrijf die een seksuele affaire onderhield met de vrouw van een van zijn medewerkers, is terecht buiten de deur gezet. Ook moet hij 1000 euro terugbetalen aan zijn werkgever; dat staat gelijk aan het aantal uren dat hij in de tijd van de baas zat te appen met zijn veel jongere, geheime liefde.

Dat bepaalde de kantonrechter in Tilburg in een maandag gepubliceerde uitspraak. De directeur knoopte een relatie aan met de vrouw van de accountmanager in zijn eigen team. De vrouw werkte als receptioniste bij een ander bedrijf, waarmee de directeur zaken deed.

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat het tweetal veelvuldig teksten, afbeeldingen en video's naar elkaar stuurde. Ook onder werktijd. Zo verzond de directeur in een tijdsbestek van negen dagen, met de werktelefoon, 726 berichten aan de vrouw. Zij stuurde er in diezelfde periode 535 terug. Ook spraken ze zeker vijf keer onder werktijd af in een hotel. Ze bleven dan twee tot drie uur weg.

De vrouw van de accountmanager kondigde op 13 februari van dit jaar aan te willen scheiden. De man meldde zich als gevolg van die mededeling een dag later ziek bij zijn werkgever. Een week later ontdekte hij op een gezamenlijke laptop wat de reden was voor de aangekondigde scheiding: hij trof er tal van berichten aan waaruit bleek dat zijn vrouw een affaire had met nota bene zijn eigen directeur.

De werknemer diende een klacht in bij de algemeen directeur van het bedrijf, omdat de commercieel directeur ook nog eens dreigde het contract te beëindigen als de man niet snel weer aan het werk zou gaan. Na een gesprek werd de commercieel directeur door de bedrijfsleiding op non-actief gezet. Pogingen om de arbeidsrelatie in goed overleg te beëindigen, liepen op niets uit.

De commercieel directeur voerde tijdens de rechtszaak aan dat de relatie een privé-zaak is en dat met het inzien van zijn berichten zijn privacy is geschonden. Hij eiste onder meer een billijke vergoeding van 2,5 miljoen euro. Maar volgens de directie kan daar geen sprake van zijn: door uren durende afspraken op vrijdagmiddagen en veelvuldig gebruik van de bedrijfstelefoon was de commercieel directeur ernstig buiten zijn boekje gegaan. Het onder druk zetten van zijn medewerker, nota bene de echtgenoot van de vrouw waarmee hij vreemd ging, wordt gezien als een vorm van machtsmisbruik.

De man hield de rechter voor dat hij als commercieel directeur in hoge mate zijn eigen werktijden kan bepalen; de afspraakjes en het berichtenverkeer zouden ruimschoots zijn gecompenseerd met werkuren in de avonden en weekenden. De rechter pakte de agenda van de man erbij en kwam tot een andere conclusie: ook tijdens afspraken bij klanten werden berichten ontvangen en verzonden en uit niets bleek dat de uren op andere momenten werden ingehaald.

De commercieel directeur betoogde ook dat de werkgever een bepaald privégebruik van de werktelefoon moet toestaan. De rechter stelde dat dat volgens het Europese Hof inderdaad zo is, maar: ‘Het gaat daarbij om bijvoorbeeld kort contact met het kinderdagverblijf of het maken van een afspraak met de huisarts of tandarts, niet om het uitgebreid onderhouden van een (online) seksuele affaire.’

De werkgever had uitgerekend dat de man met de 1261 appjes die hij onder werktijd had verstuurd in totaal 36 arbeidsuren had gemist. Namelijk drie minuten per bericht. Daarom zou hij, gerelateerd aan het maandsalaris van ruim 11.000 euro per maand, zo'n 2635 euro aan brutoloon moeten terugbetalen. Die berekening vond de rechter wat overdreven en hij zette het bedrag op duizend euro. Alle overige aanspraken, zoals een transitie- en schadevergoeding, werden afgewezen.