Een commercieel directeur van een Brabants bedrijf heeft recht op een bonus nadat hij ontslagen werd om een seksuele affaire met de vrouw van een werknemer. Zo oordeelt de rechter. De man heeft door de reden achter het ontslag geen recht op een ontslagpremie, maar de bonus moet het bedrijf nog wel aan hem uitbetalen.

De 61-jarige directeur heeft volgens de rechter recht op zo'n 74.000 euro. Hij heeft namelijk ondanks de affaire wél de omzettargets gehaald. Het levert een flink bedrag op, maar dit is slechts een schijntje vergeleken met het riante salaris dat hij verdiende.

Nadat de werknemer wiens vrouw een affaire had met de directeur zijn beklag deed bij de directie, werd het gedrag van de directeur onder de loep genomen. De leidinggevende bleek ook onder werktijd continu appcontact met de vrouw van zijn ondergeschikte te onderhouden en had meermaals seks tijdens het werk.