Een voormalig directeur van een leasebedrijf die werd ontslagen wegens gesjoemel, kan desalniettemin nog zo'n 350.000 euro van zijn voormalige werkgever opstrijken. De werkgever is het daar niet mee eens, en heeft juridische vervolgstappen genomen. "Wij laten het hier niet bij zitten."

Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van het gerechtshof in Arnhem, en een reactie van de werkgever.

De man werkte 17 jaar bij het beursgenoteerde leasebedrijf Econocom uit Utrecht, waar hij was opgeklommen tot strategisch directeur. In die functie verdiende hij inclusief bonussen ruim 41.000 euro bruto per maand.

Econocom verhuurt artikelen, en is vooral actief in de publieke sector en voor zorgbedrijven. Rolstoelleverancier HMC, die in 2020 failliet ging, was destijds een grote klant van het bedrijf.

In maart 2020 ontsloeg Econocom de man op staande voet, onder meer wegens belangenverstrengeling.

Volgens zijn werkgever had onderzoek uitgewezen dat de directeur betrokken was geweest bij het inhuren van een bevriende consultant, die 2,2 miljoen euro van Econocom opstreek. De directeur ontving vervolgens substantiële geldbedragen van de consultant. Ook liet hij hem voor 60.000 euro aan privékosten betalen, onder meer voor feesten voor zijn echtgenote en zijn zoon.

Daarnaast liet de directeur andere zakelijke relaties van Econocom betalen voor privé-aankopen, zoals een kluis en een televisie. Ook liet de man privékosten betalen door zijn werkgever, en schreef de seizoenkaarten voor voetbalclub Ajax van het bedrijf over op zijn eigen naam.

Nadat de manager door Econocom was ontslagen, stapte hij naar de rechter om ontslagvergoedingen en achterstallige beloningen te eisen. De kantonrechter oordeelde aanvankelijk dat hij daar geen recht op had.

Daarop ging de ex-directeur in hoger beroep, met gedeeltelijk succes. In een tussenbeschikking oordeelde het gerechtshof Arnhem in de herfst van 2021 weliswaar dat de directeur zijn ontslag aan zichzelf te wijten had, maar dat hij nog wel recht had op 158.000 euro aan achterstallige bonussen.

Uit het gisteren openbaar gemaakte eindbeschikking van het Arnhemse hof blijkt dat Econocom de ex-directeur ook nog eens een zogenoemde gefixeerde schadevergoeding van ruim 77.000 euro moet betalen, wegens fouten in de ontslagprocedure.

Het bedrijf zou de man niet snel genoeg hebben ontslagen, nadat de misstanden bekend waren geworden. Het verweer van Econocom, dat er eerst nog grondig aanvullend onderzoek moest worden verricht, verwerpt het hof.

Volgens het gerechtshof heeft de manager geen recht op een zogenoemde billijke vergoeding wegens onterecht ontslag. Hoewel Econocom te lang treuzelde met het ontslag op staande voet, was er namelijk wel degelijk genoeg reden voor een ontslag.

De ex-directeur maakte volgens het hof 'de belangen van zijn werkgever ondergeschikt aan zijn eigen belangen' en plaatste zichzelf boven de gedragsregels van het bedrijf. "Hij is stelselmatig over de grenzen van het betamelijke heen gegaan wat hem, juist vanwege zijn voorbeeldfunctie, zwaar wordt aangerekend. Hij heeft het naar het oordeel van het hof dus volledig aan zichzelf te wijten dat zijn dienstverband is geëindigd."

Wel heeft de sjoemelende manager nog recht op uitbetaling van 52 niet-genoten vakantiedagen. Omdat de bonussen mee mogen tellen bij zijn toch al royale inkomen, is de waarde daarvan ruim 100.000 euro. Daarmee komt het totale bedrag dat Econocom de ex-manager moet betalen, op bijna 350.000 euro.

Een woordvoerder van de ex-werkgever laat weten dat het bedrijf onaangenaam verrast was door de eindbeschikking van het Arnhemse hof. "Wij laten het er echter niet bij zitten. Econocom is niet alleen in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het Hof, maar is ook een andere procedure tegen de ex-werknemer gestart. Beide procedures lopen nog en Econocom kan geen uitspraken over lopende procedures doen."

Advocaat Jeanette Stam van de ex-directeur geeft aan geen medewerking aan dit artikel te willen verlenen omdat zij geen vertrouwen heeft in een objectieve of kundige verslaggeving.